Press "Enter" to skip to content

СН Осигурителен Брокер го проширува тимот во Битола – отворена позиција за соработник за сметководство и финансии

Бидете дел од најбрзорастечкото брокерско друштво во секторот на осигурувањето – СН Осигурителен брокер АД Битола.

Ако имате визија и желба да напредувате во кариерата и да работите во тим со успешни професионалци и лидери во својата област, АПЛИЦИРАЈТЕ за:

Соработник во секторот за сметководство и финансии

Реон: Битола

Опис на работно место:

-Следи и проучува законски прописи, упатства и акти за правилно водење на сметководствените работи

-Книжи фактури, денарски и девизни изводи, побарувања по основ на плаќање на платежни картички, регреси, компензации, трошковни благајни

-Ефикасно комуницира со клиенти при сложување картички

-Ефикасно комуницира со останати сектори во Друштвото

-Чува деловни книги и сметководствени документи

-Врши анализа, контролира и усогласува фактури со главната книга и аналитичка евиденција

Квалификации кои ги има нашиот идеален кандидат:

-Висока стручна подготовка (ВСС) – Економски факултет

-Работно искуство минимум 1 година во струката

-Работно познавање во MS Office

-Развиени организациски способности, самоиницијативност, аналитичност, почитување на рокови

-Способност за тимска работа

-Возачка дозвола Б категорија- ќе се смета за предност

Услови и бенифиции:

-Загарантирана бруто-плата

-Полно работно време од 40 часа неделно

-Договор на определено време од 3 месеци со можност за продолжување на договорот на нeопределено време.

Вашата професионална биографија испратете ја на: kariera@snbroker.mk со НАЗНАКА за работна позиција и реон во кој аплицирате.