Press "Enter" to skip to content

Деновите на психологија на Меѓународниот Славјански Универзитет (фото)

На факултетот за психологија во Битола се отворија “Деновите на психологија“ на Меѓународниот Славјански Универзитет со панел дискусија на тема “Врсничка едукација-ефикасна алатка за промовирање на здравјето и здравото однесување на децата и младите“.Панел дискисијата ја отворија проф. д-р Анита Ристеска, декан на факултетот за психологија при МСУ и доц. д-р Ана Чучкова, основач на Денови на психологијата. Модератор на настанот беше доц. д-р Горица Поповска Налевска од факултетот за психологија при МСУ. Како панелисти ја имавме честа да говорат психолози, претставници од институции кои дирекно работат со деца и млади почнувајќи од периодот на ран детски развој па се до високото образование: доц. д-р Мирјана Јовановска Стојановска, претседател на комората на психолози, м-р Марина Кузмановска ЈОУДГ „Бамби“, Жанета Ристевска психолог во ОУ „Св. Кирил и Методиј“, М-р Марија Младеновска Димитровска психолог во СОУ „Таки Даскало“, проф. д-р Сашо Кочанковски, доц. д-р Вангелица Гаврилова и доц. д-р Слаѓана Анѓелковска, професори на Факултетот за психологија при МСУ.Здравјето е најголема вредност на секој млад човек и најважен ресурс на нашето општество. Младите можата да изберат и да водат здрав начин на живот, што подразбира активна улога на секој млад човек во зачувување на своето здравје, одговорно однесување кон себе, кон другите и животната средина во која опстојуваат и и го градат нивниот живот.Со панел дускусија беа опфатени теми кои се однесуваа на менталното здравје и благосостојба на децата и младите, образованието и здравото однесување – алатки за детектирање на насилство кај децата и младите, врсничката едукација и идентитетски кризи во периодот на адолесценција, асертивната приврзаност и здравото однесување.Деновите на психологија прерасна во успешна традиција и настан препознатлив за факултет за психологија  на МСУ со кој се придонесува кон развојот на научната мисла, размена на идеи, искуства и позитивни практики пренесени од психолозите, а воедно се афирмира значајноста на професијата психолог пред пошироката научна и опшествена јавност. Настаност беше од отворен карактер со присуство на студенти, психолози од разни институции, љубители на психологијата кои интерактивно учествуваа со свои прашања, предлози и искуства.

More from ВестиMore posts in Вести »