Press "Enter" to skip to content

Еразмус проектот CAST, преку ГАУС институтот – плодотворен за професионалната реализација на младите

Во рамките на проектот CAST (Capacity building for success – foSTering youth professional realization and employability), финансиран од Еразмус+ на Европската Комисија, преку конзорциумот на соработници во кои е вклучен ГАУС институтот од Битола дејствува на полето на унапредување на вештините на младите од регионот.Во тој контекст, студентите од Универзитетот Св. Климент Охридски и бројни соработници, во текот на 2021 и 2022 година добија најразлични обуки, менторства за градење вештини за вработливост и професионална реализација.Како една од поважните активности беше и учеството на тим студенти, под менторство на проф. Д-р Рената Петревска Нечкоска, кои истражуваа на тема: Работен ангажман на младите за време на студиите, во Студентската конференција на Универзитетот Св. Климент Охридски. Истражувањето ги констатира состојбите на универзитетите низ државата, но и генерираше совети и препораки како од самите студенти, така и од светски и регионални практики, во правец на унапредување на можностите за комбинирање на работниот ангажман и студиите.Својот истражувачки труд, кој беше и со нов методолошки предизвик – кокреација на десет коавтори, покрај тоа што беше презентиран на Студентската конференција на УКЛО, ќе биде  обработен и преведен на Англиски јазик за понатамошно публицирање.Во конзорциумот, заедно со ГАУС институтот од Битола како носител на активностите за Република Северна Македонија, во проектот CAST партнери се и Udruzenje Osvezenje Prona – Fondacija za Promovisanje Nauke Црна Гора, CRA Bulgaria, ProGlobal Romania Pgsa Bucharest, DIR Bosnia and Herzegovina, CCP Albania, FORTES Impresa Sociale SRL Италија.