Press "Enter" to skip to content

“Цермат“ доо вработува ОПЕРАТОРИ во производство

Главни задачи и одговорности:

-Редовна контрола на производот согласно описот на работно место и спецификацијата на производот,

-Прво ниво на одржување на линијата за производство на сладолед,

-Почитување и имплементација на правилата забезбедност при работа и политиките  на компанијата.

Потребни квалификации:

-Препорачливо работа во производна фабрика ќе се сметаза предност,

-Способност за работа со други колеги,

-Уредност во работењето,

Ние Ви нудиме:

-Стабилна работна позиција,

-Личен раст во кариерата во повисоки позиции,

-Организиран превоз,

-Колективен годишен одмор,

-Можност за добивање на парични награди за посветено извршување на работата.

Како да се пријавите за работната позиција:

Испратете кратка биографија (CV) на македонски јазик со слика и контакт телефон на нашата e-mail адреса: vrabotuvanje@cermat.com.mk со назнака Оператор во производство, или јавете се на 047 226 671, или во просториите на компанијата на Новачки пат бб, 7000 Битола, каде можете да пополните апликација за работа.