Press "Enter" to skip to content

Повелете во “Сабина Трејд Хира“

Почитувани купувачи, 

Повелете во “Сабина Трејд Хира Доел“ на улица “Крали Марко“ бр. 1 во Битола на влезот во Старата чаршија, кај дрвеното мовче.

Во “Сабина Трејд Хира Доел“ има најдобар избор на железарија, браварија, штрафовска роба, санитарија, водовод, одвод, фитинг и електрика!

Ве очекуваме!

https://www.facebook.com/people/Sabina-Trejd-Hira/100057497896528/