Press "Enter" to skip to content

Информативните сесии на Младинското јадро за безбедност и здравје при работа за млади во Битола

Членовите на „Младинското јадро за безбедност и здравје при работа за млади“ во Битола, под менторство на тим од Младинскиот културен центар – Битола, започна да ги пренесува своите стекнати знаења и вештини на своите врсници во средните стручни училишта.

Првите информативни сесии ги реализираа ученици од СОЕУ Јане Сандански од Битола за средношколците од 3-та и 4-та година од СОТУ Ѓорѓи Наумов од Битола. Оваа седмица информативните сесии ги реализираа и учениците од СОТУ Ѓорѓи Наумов од Битола за средношколците од 3-та и 4-та година од СОЕУ Јане Сандански од Битола.

Со информативните сесии придонесуваме кон подигнување на свеста за значењето на безбедноста и здравјето при работа кај средношколците, подобрување на нивното знаење за улогата, потребата и значењето на безбедни здрави работни позиции, како и развој на култура за превенција кај средношколците и учество во реформските процеси за безбедност и здравје при работа во средните стручни училишта.На овие сесии претходеше формирање на Младинско јадро на млади промотори за безбедност и здравје при работа за млади, кое е составено од по пет ученици од четирите средни стручни училишта, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“, СОУ „Таки Даскало“, СОЕУ „Јане Сандански“ и ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“. Младинското јадро помина низ процес на градење на капацитети и неговите 20 членови моментално се главните промотори и пренесувачи на информациите за безбедноста и здравјето при работа до младите во Битола, особено до нивните врсници.

За полесно и трајно пренесување на информациите подготвивме информативна брошура за безбедност и здравје при работа за млади која се десиминира до средношколците за време на информативните сесии.

Предвидени се вкупно 40 инфо сесии во четирите средни стручни училишта во Битола. Во наредниот период продолжуваме со информативни сесии во останатите средни стручни училишта во Битола.