Press "Enter" to skip to content

Деновиве пред 10 години: започна реконструкцијата на Ајдар-кади џамија во Битола – “Принцезата на Балканот“ (фото)

Повозрасните битолчани Ајдар-кади џамија, на улицата “Цане Василев“ во Битола ја паметат како место кое било одлично уредено, каде се изведувале концерти, потоа некои помлади како забаталено место, да ти е страв да поминеш, а сегашните генерации битолчани како една од најубавите џамии, или како уште ја нарекуваат Принцезата на Балканот, започна со своите сеќавања Димче Миновски, хроничар на Битола и доајен на битолското спортско новинарство.Џамијата до пред 10 години кога започна темелната реконструкција, беше магацински простот, со неугледен двор, а во него се продаваат пијалоци, а битолчани се израдуваа на реконтрукцијата. Инаку, Ајдар-кади џамија е типична битолска џамија, со квадратна основа, голема единична купола и порта. Куполата, висока 20 метри, лежи на цилиндар кого од своја страна го држат дванаесеттоаголни столбови. Надворешноста е многу едноставна, единствениот украс се тулите кои ги опшиваат отворите. Била изградена во 1561 до 1563 година од кадијата Ајдар по неговото назначување во Битола. За издршка на храмот Ајдар-ефенди основал вакаф со продавници, анови, и куќи меѓу Чира Пазар и затворот Ченгел каракол.  Џамијата е градена од градители од школата на најголемиот османлиски градител Мимар Синан и е позната како џамија „Принцеза на Балканот“. 

More from ВестиMore posts in Вести »