Press "Enter" to skip to content

Партерно се уредува дел од улицата “Вера Циривири Трена“

Општина Битола, продолжува со работни активности во урбаниот и руралниот дел на општината.

Од денес, започнаа активностите со кои партерно се уредува дел од улицата “Вера Циривири Трена“ во вкупна вредност од 188.640 денари.