Press "Enter" to skip to content

ЈКП “Водовод“ Битола: се заменува водоводната мрежа на “Студентска“

ЈКП “Водовод” – Битола започна со најавената реконструкција на водоводната мрежа на ул. “Студентска“ (се инсталираат цевки со профил 8 со која се заменува АЗЦФ 100 со ПЕФ 100 ПЕФ 110 и профил 9 со која се врши замена на ПВЦ Ф225 со ПЕФ 225).

Работните активности се реализираат како дел од проектот на општина Битола “КОМПЛЕТНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ ВО НАСЕЛБАТА НЕДОПИРЛИВИ“.