Press "Enter" to skip to content

Петар Грашо доаѓа во Битола

Ракометно игралиште, 20 јуни 2023 година

Картите се во продажба од 600 денари до 10 ти јуни.

Продажба во: “Dimpo Tobacco“ – Нов пазар, Грозд и Ленски Мост; “Barista Coffee Shop“ и онлајн на KupiKarta.com!

Инфо и резервации на 079/258-923.