Press "Enter" to skip to content

Kога последен пат сте ја провериле функцијата на тироидната жлезда?

Д-р Џулиана Михајловска – специјалист ендокринолог истакнува дека навременото откривање на нарушувањата на тироидната жлезда и нивната превенција се од особено значење.

За нивната природа, прогноза и лекување споделуваме дел од нејзиниот краток осврт на оваа тема. 

Нарушувањата на тироидната жлезда може да бидат:

-Морфолошки (нарушувања во структурата на жлездата). Истите се манифестираат како нодуларни или цистични формации.

-Функционални, може да стимулираат прекумерно создавање на тироидни хормони (хипертироидизам) или да предизвикаат уништување на жлездата и недостиг на хормони (хипотироидизам). 

-Во нарушувања на тиродната жлезда спаѓаат и акутното (субакутен тироидитис) и хроничното воспаление (Хашимото тироидитис).

Карциномот на тироидната жлезда е најчесто малигно заболување на ендокриниот систем. Најчестите типови на карциноми кои можат да се јават се:

-Диференцираните тумори како папиларниот карцином или фоликуларниот карцином на тироидната жлезда. Истите често може да се излекуваат, а прогнозата е добра за пациентите кај кои заболувањето е откриено во рана фаза. 

-Медуларниот карцином, кој опфаќа 5-10% од сите типови карциноми на тироидната жлезда.

-Анапластичниот – недиференциран карцином е редок но и доста агресивен. Овој тип на карцином слабо реагира на третман и е со полоша прогноза. 

На оваа тема и повеќе дознајте од нашиот тим во “Жан Митрев Дијагностик“ Битола или на тлефоните: +389 70 408 075, +389 47 266 633 и +389 47 266 631.