Press "Enter" to skip to content

Ординацијата “Д-р Чипуровски“: субакутен тироидитис – De Quarvain

Со д-р Васил Чипуровски информираме  за најсовремени апарати во медицината за прегледи на внатрешните органи, кои ги поседува. Низ овие разговори  добиваме и стручни медицински информации за многу интернистички заболувања и нивно откривање и понатамошно третирање.  За истите  постои голема заинтересираност.

Овој пат  Д-р Васил Чипуровски зборува за субакутен тироидитис – De Quarvain, за што вели:

-Thyreoiditis De Quervain e воспалително заболување на тироидната жлезда со непозната етиологија се претпоставува дека имаат  улога вирусите (Adenom,Coxackie, Influenza).Патохистолошки има инфилтрација на епителот со мононуклерни клетки  негово раскинување и губење на колоидот ретко со формирање на грануломи.

Клиничка презентација е со нагло зголемување  и оток на тироидната жлезда болна на палпација или спонтано со ирадијација кон лице, врат или граден кош,често  со отежнато голтање и зголемена телесна  температура и трески. Лабораториски има зголемено CRP и седиментација и леукоцитемија. Скенот е решавачки за поставување на дијагноза на кој штитната жлезда не се прикажува.

Лекувањето е со аналгетици антипиретици, кортико препарати додека антибиотиците се контраиндицирани.