Press "Enter" to skip to content

“𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭-𝐄𝐧𝐝 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫“ во Јавен Адвертајзинг

Ослободете го вашиот потенцијал за кодирање: 𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭-𝐄𝐧𝐝 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫, 8 месечна Академија акредитирана од Министерство за образование и наука! 

Научете ги најновите технологии, работете на реални проекти, станете професионалец за кодирање и започнете просперитетна кариера во веб-развојот!
✔Времетраење: 8 месеци
✔Почеток: 15 октомври 2023 година

ℹУписите се во тек!

contact@javen.mk | 078 391 978 | 076 571 914

https://javen-advertising.com/front-end-developer/