Press "Enter" to skip to content

“СФЕРА Интернешнал“ организираше тркалезна маса, поврзување со храна (фото)

Тркалезна маса на тема “Фрлање на храна” на која се разви дискусија за едукација на населението во склоп на проектот “Поврзување со храна”, финансирани од програмата Еразмус+.Дискусијата се разви во следните партнерски држави: Италија, Грција, Германија, Србија, Северна Македонија и Унгарија.Во Битола настанот се одржа на 20 септември со почеток во “Порта џез“ и домаќин на настанот беше СФЕРА Интернешнал. На тркалезната маса се дискутираше за развивање на методологија за едуцирање на нашата популација со цел промени во навиките за купување и намалување на фрлањето на храна во домаќинствата.Проектот е во времетраење од една година, во рамките на проектот беа направени следните активности: “он-лајн“ и физичко анкета на тема фрлање на храна и избор на рецепти што можат да се направат со остатоци на храна, а во следните два месеци ќе се направи календар со рецепти од сите партнерски држави.Целта на проектот е да ги идентификуваме најдобрите практики во нашата држава за намалување на отпадоците од храна и да ги истражиме навиките на купувачите во нашата држава.