Press "Enter" to skip to content

“𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭-𝐄𝐧𝐝 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫“, 8 месечна Академија во “Јавен Адветрајзинг“

Преостанати уште неколку слободни места

𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭-𝐄𝐧𝐝 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫, 8 месечна Академија акредитирана од Министерство за образование и наука! 

Времетраење: 8 месеци

Уписи и инфо:contact@javen.mk

078 391 978 | 076 571 914

https://javen-advertising.com/front-end-developer/