Press "Enter" to skip to content

На УКЛО Битола одржана едукативна  работилница “Постоперативна рехабилитација по рак на дојка“ (фото)

Во СИЦ на УКЛО Битола, во рамки на месецот посветен на превенција на рак на дојка, ВМШ и УКЛО организираа едукативна работилницата на тема:  “Постоперативна рехабилитација по рак на дојка“. Работилницата опфати неколку презентации од предавачи и волонтери – студенти од ВМШ.Предaвачот, м-р Денис Арсовски говореше за месец октомври, како месец посветен на борбата против ракот на дојка и заложбата на ВМШ и УКЛО да се подигнува свеста кај заедницата со превентивно укажување на важните аспекти на епидемиологијата на ракот на дојка и основните техники за самопроверка.Осврнувајќи се кон темата, предавачот, м-р Даниела Петковска истакна дека постоперативната кинезитерапија треба да биде прилагодена на индивидуалните потреби и игра клучна улога во обновувањето на мобилноста и силата, помагајќи им на пациентите во нивното патување за опоравување по операцијата, при што се презентирани и вежби за зајакнување на мускулите на рамо и горен екстремитет и презентација на вежби по рак на дојка во домашни услови. Кон постоперативната нега и специјализираното бандажирање кои играат витална улога во обезбедувањето оптимално заздравување и удобност за лицата кои се опоравуваат од операција по рак на дојка, стручна презентација одржа предавачот, д-р Ангелка Јанкуловска.И студентите од ВМШ дадоа свој значаен придонес во едукативната работилница. Мелиса Комина говореше за постоперативната рехабилитација за рак на дојка, се фокусира на персонализирани терапии и вежби, промовирајќи физичко и емоционално заздравување за подобрување на целокупната благосостојба на пациентите по операцијата. Саша Оманли ја опфати темата: Лимфедем и мануелна лимфна дренажа по рак на дојка, при што се презентирани точните положби и ефектот од масажата постоперативно, бидејќи, по ракот на дојката, лимфедемот, вообичаен несакан ефект, може да се ублажи преку мануелна лимфна дренажа, терапевтска техника која го промовира лимфниот проток и го намалува отокот.Предaвачот, м-р Денис Арсовски од ВМШ истакна: Преку ова предавање, ние се надеваме за едукација на популацијата, обезбедувајќи информации што ќе им помогнат да го разберат влијанието на оваа болест и како да ја откријат рано. Време е да заедно се бориме и подигнеме свеста за ракот на дојка и да создадеме заедница што ќе биде подготвена и информирана за предизвикот кој го дава оваа болест.

Настанот се одржа во СИЦ на УКЛО, на 26.10.2023 г. и покрај академски кадри и студенти интерес за учество во работилницата покажаа и претставници од здруженија на жени и од пошироката битолска јавност.