Press "Enter" to skip to content

Жан Митрев Дијагностик Битола несебично да инвестира во најсовремената технологија

Посветени кон обезбедување на најквалитетна нега заснована на иновации и технолошка извонредност, нашиот дијагностички центар продолжи несебично да инвестира во најсовремената технологија со цел постигнување целосна медицинска грижа по светски стандарди.

Воведување на компјутерски томограф Canon Aquilion Lightning™ – златен стандард во нативните снимања и снимањата со контраст. Жан Митрев Дијагностик Битола ни овозможува да добиеме неверојатно детални слики со минимална изложеност на радијација и контраиндикации за пациентите.

Брзата дијагноза стана уште поефикасна со нашиот дигитален рендгенски апарат Riviera LP Plus. Тој нуди подобрена јасност на сликата, побрзи резултати и поудобно искуство за нашите пациенти.

Нашиот посветен тим радиолози и радиолошки технолози е подготвен да ви ја обезбеди најдобрата нега.

Жан Митрев Дијагностик Битола

Тел. +389 70 408 075, +389 47 266 633 и +389 47 266 631.