Press "Enter" to skip to content

Закажете го вашиот интернистички и кардиоваскуларен преглед уште денес во “Жан Митрев Дијагностик“ Битола

Декември е на самиот праг. 

Дали го направивте вашиот редовен интернистички и кардиоваскуларен преглед? 

Закажете го вашиот преглед уште денес!

-Навремено дијагностицирање на срцеви заболувања

-Земање на анамнеза 

-Мерење на крвен притисок 

-12 канален ЕКГ запис (електрокардиограм) 

-Ехокардиографија на срце и аорта

-Доплер на каротидни артерии и периферни крвни садови на нозе 

Превенцијата е клучна! 

“Жан Митрев Дијагностик“ Битола

 +389 70 408 075,  +389 47 266 633,  +389 47 266 631.