Press "Enter" to skip to content

Младите од Битола и Пелагонија промовираа решенија и иновации за намалување на потрошувачката на енергија (фото)

-Младите од Битола и Пелагонискиот регион со своите креативни изработки промовираа решенија и иновации за намалување на потрошувачката на енергија и подобрување на енергетската ефикасност. Нивната улога во новата енергетска визија за Битола може да биде одлучувачка и може да го обликува начинот на живеење во градот за години и децении пред нас.Денес, во Europe House Bitola беше организиран настанот „Нова енергетска визија за Битола“. Целта на самиот настан беше промовирање на нови иновативни форми на еколошка едукација и активизам кај локалната заедница. Конкретно идејата беше насочена кон претставување на еколошките проблеми од работата на термоцентралите и од фосилните горива и истовремено предлагање на решенија и инвестиции за надминување на оваа состојба.Настанот „НОВА ЕНЕРГЕТСКА ВИЗИЈА ЗА БИТОЛА“ беше составен од Саем за технички изработки на млади талентирани тимови од СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ ‒ Битола кои се претставија со повеќе од 10 изработки ‒ прототипови на модели кои претствуваа креативни решенија за намалување на потрошувачката на енергија, подобрување на енергетската ефикасност, обновливи извори на енергија – фотоволтаични и ветерни централи и сл. Победник на Саемот за технички илустрации беше тимот што го изработи проектот „Соларен панел кој ја следи сончевата светлина“ под менторство на професорката Марија Трајкоски.Во склоп на настанот организиравме и Изложба на технички илустрации кои се фокусираа на теми поврзани со производството, дистрибуцијата, складирањето или искористувањето на енергијата. Изложбата имаше натпреварувачки карактер и на истата прво место освои Дамјан Талевски од ОУ „Даме Груев“ ‒ Битола со илустрацијата Предлози за добивање на „зелена“ енергија во Битола, под менторство на професорката Валентина Степановска Андонова.Како додадена вредност на настанот ни беше и просторот за „Визија кафе“ со импровизиран кафе бар каде што посетителите имаа можат да си нарачаат кафе преку посебно крирано мени што ги содржеше Flagship проектите за регионите на Битола и Кичево. Проектите беа креативно и интересно претставени во форма на мени за кафе и посетителите имаа можат да ги погледнат и да гласаат за најдобриот проект, а за возврат да добијат бесплатно кафе и да уживаат во креативната атмосфера на целиот настан. Со оваа активност што е карактеристична за битолчани (пиењето кафе на Широк сокак) сакавме на целиот настан да му дадеме една креативна и атрактивна димензија што ќе ги привлече битолчани да ги посетат саемот и изложбата и да се запознаат со алтернативните начини на производство, дистрибуција, складирање и искористување енергија.Младински културен центар – Битола e општествено одговорна организација која се грижи за подобрување на квалитетот на живот на младите во Пелагонискиот регион, преку преземање активности и акции поврзани со подигање на свеста и едукација на младите луѓе, но и мобилизација на заедницата за зачувување на животната средина. Заштитата на животната средина не се однесува само на загадувањето, туку и на одржливиот развој и заштита на природните ресурси.Преку образовните програми, кампањите за свесност и активизам што ги нудат граѓанските организации, младите можат да создадат многу влијателни платформи за промоција на одржливи енергетски практики и зелени политики. Тие можат да бидат катализатори за промени во законодавството и политиките кои ќе ги олеснат инвестициите во обновливите извори на енергија и ќе ја подобрат енергетската ефикасност. Проектот „Битола без јаглен“ на Центарот за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“ во чии рамки се реализираше оваа активност, има за цел подигнување на јавната свест за штетноста од користењето на фосилни горива при работењето на термоцентралите, особено во Битолскиот регион.