Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Вести”

Вести од Битола и околината

Општина Битола: доставување за барања за надомест на штета за земјоделците

После силните врнежи од дожд и град кои оставија големи последици врз земјоделските насади во неколку битолски села, а со цел локалната самоуправа да им…