Press "Enter" to skip to content

Јустиција – божицата на правдата, мурал на фасадата на Судот

Деновите привршува реконтсрукцијата на фасадата на двата судови во Битола, Основниот и Апелациониот суд, а сега двете згради кои се наоѓаат во центарот добија нов лик.

Апелациониот суд има комплетна нова фасада која посебно доаѓа до израз во ноќните часови кога е вклучено новото осветлување, а кај Основниот суд на фасадата е изработен мурал со божицата на правдата, Јустиција,  претставена со терезија во десната рака, каде на двата кантари ги мери добрите и лошите постапки на обвинетиот.