Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Битола”

Во петок, во пазар, урбани приказни со Кекело… “Не знајш јас каква…“

Онај кафичо, стално полн, чадо со нож да го сечиш. Се сеќавате, во Битола де? Таму ако си сам излезен најбарано, најпожелно место беше крајо…