Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Совети”

Говорот на телото, јазикот на човечноста патување низ времето – Проект “Комуникација“ за подигање на свеста на населението “ЕУ Институт Скопје“ и “Bitolanews“

За да зборуваме за говорот на телото денеска, потребно е најпрвин да започнеме од постоењето на човекот. Секако ни е во интерес да ги набљудуваме…