Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Совети”

Ординацијата “Д-р Чипуровски“: урична нефропатија

о д-р Васил Чипуровски, информираме за прегледи на внатрешните органи. Низ овие разговори  добиваме и стручни медицински информации за многу интернистички заболувања и нивно откривање…