Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Совети”

Проект “Комуникација“ за подигање на свеста на населението “ЕУ Институт Скопје“ и “Bitolanews“: Што е комуникација?

Целта на овој проект е поттикнување на размислување за развивање на “комуникациските вештини“. Како со доедукација да бидеме поуспешни и спремни за сето она што…

.