Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Централната лабораторија на УКЛО Битола предадена на управување на Институтот за тутун – Прилеп (фото)

Инстутутот за тутун – Прилеп, најстарата единица на УКЛО, од 12 април 2024 година управува со Централната, заедничка лабораторија на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –…