Press "Enter" to skip to content

Ценовник за рекламирање на веб порталот www.bitolanews.mk:

Ценовник за рекламирање на веб порталот www.bitolanews.mk:

  • Банер 300х200 px поставен странично лево/десно од објави – 1.500 денари месечно.
  • Банер 560х150 px, поставен централно над објавите, под лого и мени – 6000 денари месечно.
  • PR текстови – 2.000 денари
  • Соопштенија
    – 300 денари еднократно,
    – 2.500 денари за 7 дена,
    – 5.000 денари за 30 дена.

За годишни договори одобруваме попуст

ДОЕЛ “Рафе прес“ – Битола, издавач на www.bitolanews.mk не е ДДВ обврзник