Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Вести”

Вести од Битола и околината

Општина Битола: апел за подигнување на предметите за легализација од страна на сопствениците (линкови за готови предмети и предмети со решенија)