Press "Enter" to skip to content

Фото вест: битолчани на “AynRandCon Europe 2019“ конференција во Прага

Деновиве во Прага, во Чешка, се одржа “AynRandCon Europe 2019“, на која учествуваат 450 учесници од Европа, САД, межу кои и нашата држава.

Битолските учесници беа Кристина Ставревска, Јовче Трајчевски, Магдалена Груевска, Теодора Спировска, Александар Мишевски, Никола Стојковски, Драгица Вучковиќ, Никола Илиевски, Сандра Грибовска, Никола Петровски, Ирина Георгиева и Невена Димовска.