Press "Enter" to skip to content

Соопштение од ЈП “Стрежево“ за забрана за движење околу главниот канал и други објекти

ЈП “Стрежево“ им соопштува на сите граѓани дека сезоната за наводнување 2019 година е започната.

Од тие причини во главниот канал и останатите објекти се пуштаат големи количини на вода, поради што СТРОГО СЕ ЗАБРАНУВА движење и задржување на граѓаните (минувачите) околу истите.

Сето ова е заради заштита на нивната безбедност и безбедноста на нивните најблиски.

ЈП “Стрежево“  – Битола