Press "Enter" to skip to content

Зошто вашиот избор треба да биде болницата “Плодност“

Битолската специјална болница по гинекологија и акушерство “Плодност“ во текот на сите години на своето постоење и посебна посветеност кон пациентите се вбројува во една од докажано најдобрите во Битола, регионот и пошироко.

Овој свој успех го должи на посветеното и пожртвувано работење на целиот медицински персонал  и тоа тим на  врвни доктори, специјалисти во посебни области, потоа  високо квалитетен и обучен медицински персонал по светски стандарди.Целиот тим  постојано се надоградува посетувајќи најразлични обуки, едукации и доедукации во своите области покрај редовните специјализации. Исто така тука се научните конференции, конгреси и семинари. Болницата “Плодност“ располага со најсовремена медицинска  технологија која и постојано ја надоградува и набавува.

Битолската специјална болница по гинекологија и акушерство “Плодност“ посебно се истакнува со својот најсовремено опремен Центар  за ИВФ и асистирана хумана репродукција кој во во своето работење ги применува најсовремените светски методи. ИВФ тим кој работи тука Вашиот сон го претвора во реалност.Во ИВФ центарот на  болницата “Плодност“се воведуваат и нови   анализи како дополнителен дијагностички параметар во лечeњето на инфертилитетот.

Секако еден од најважните параметри за успешно работење  беспрекорната хигиена и услови за рзбота на високо ниво по светски стандарди.Посебен однос и посветеност кон секој пациент.

Докажано најдобра, болница „Плодност“!