Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: џудо

Техника на фрлање, во случај на напад со тврд предмет,

веднаш по одбивањето на нападот