Press "Enter" to skip to content

Соопштение на “Водовод“ за плаќање на долгови за кои граѓаните имаат тужби

ЈКП “Водовод“ Битола ги известува граѓаните кои имаат долг по основ на тужби за неплатена вода и услуга, дека имаат можност да дојдат во нашите простории до 31.12. 2019 година како би го регулирале начинот на плаќање на долгот на рати.

Во спротивно ќе бидеме принудени тужбите да ги процесуираме до извршителите, со што корисниците на вода би биле изложени на дополнителни трошоци.

ЈКП “ВОДОВОД“ – Битола