Press "Enter" to skip to content

И оваа недела протестен марш по Широк Сокак, против “присилната“ вакцинација

И оваа недела, како и претходните две, се одржа протестен марш во Битола, по Широк Сокак, од плоштадот “Магнолија“ со Офицерски, за се протестираше за слобода и за слободен избор, без притисоци и закани преку дискриминирачки мерки.Живот, рот, пород, беше мотото, но не се протестираше против вакцинацијата, туку против начините со кои се “присилуваат“ луѓето да се вакцинираат против своја волја, со воведување на рестриктивни мерки со служат само за уште поделба на граѓаните на вакцинирани и невакцинирани, беше речено на протестниот марш. На крај, беше повикано за обединување,  без разлика на вера и нација.