Press "Enter" to skip to content

Започна неделата на енергетска ефикасност во Битола (фотогалерија)

Денес во киното “Манаки“, Општина Битола во рамки на проектот Подобрување на енергетската ефикасност кај објекти: Демонстрација на јавни објекти – “БЕНЕФИТ“, финансиран од Европската Унија и фондовите на земјите учеснички, во рамки на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за погранична соработка „Грција – Република Северна Македонија 2014-2020“.Недела на енергетска ефикасност во Општина Битола, која започна денес, а ќе трае до петок, а  започна со тркалезна маса – форум на тема: Трендови во енергетска ефикасност во Република Северна Македонија, која се одржа во Културно информативниот центар – “Кино Манаки“, Широк Сокак.Денес зборуваа повеќе струќни лица, а  поздравно обраќање до прусутните имаше м-р Наташа Петровска, градоначалник на Општина Битола. Проф. д-р Игор Андреевски, дипл. маш. инж. од Техничкиот факултет – Битола на тема  Актуелни трендови на имплементацијата на мерки за енергетската ефикасност.Горан Петровски и Владимир Кечовски, Шпаркасе банка – Скопје, збруваа за можностите за финансирање на проекти за енергетска ефикасност, а потоа следуваше дискусии на тркалезна маса од учесниците на форумот. Модератор на тркалезната маса беше д-р Сузана Трајковска- Кочанковска, ГАУС Институт – Битола.-Преку проектот не се изведуваат само градежни зафати во спортската сала „Боро Чурлевски“, каде директно извршивме имплементација и дадовме еден импут, додадена вредност во енергетската ефикасност во објект на Општина Битола, туку со ова покажуваме дека имаме и еден интегриран сериозен пристап на се што понатаму треба да се случува. Оваа седмица ќе имаме можност експерти да ги искажат своите размислувања. Во рамките на проектот е обезбедено и софтверско решение за следење на објектите, зашто секогаш кога имаме влезни податоци кои можат да се анализираат, тогаш навистина имаме реални можности да дадеме најподобен одговор за тоа како треба да реагираме во функција на подобрување на енергетсњката ефикасност. Енергијата ниту се создава, ниту се уништува, таа само се трансформира од еден облик во друг, а нам како на човештво ни е должност се што ќе преземеме за трансформацијата на енергијата, да биде бенефит за сите нас, рече градоначалничката на Општина Битола Наташа Петровска. Фондацијата “Гаус институт“ за нови технологии, иновации и трансфер на знаење од Битола беше избрана за коорганизатор на настанот, но исто така и да изработи софтвер за следење на енергетската ефикасност на јавните објекти сопственост на општина Битола.-Со софтверот за кој утре ќе се врши обука на вработените од установите кои се во надлежност на Општина Битола, сите сметки, трошоци што ги имаат училиштата, градинки, општинската зграда ќе се внесуваат и ќе се следат. Исто така направена е и корелација со инвестиците во тие објекти. Во рамки на пректот „Бенефит“, општината заедно со ЈП за урбанмизам ги мапираа сите објекти во нивна сопственост од аспект на нивните перформанси. Потоа на менаџерите во општината ќе им биде полесно да одлучат каде треба следно да инвестираат , да видат каде се најголеми трошоците за енергија во установите под нивна надлежност, но и да видат дали има неодговорно работење. Доколу се извршила инвестиција во некоја установа, а понатаму софтеверот ги идентификува со високи трошоци значи некој неодговорно се однесува, па ќе може да се реагира. Дури и граѓаните преку новиот веб-портал ќе можат да ги проверуваат своите објекти дали им се енергетски ефикасни, за колку години ќе им се врати новата инвестија, истакна проф. д-р Игор Неделковски, од Гаус институтот. На вториот ден од Неделата на енергетска ефикасност ќе се одржи обука за користење на софтвер за мониторинг на енергетската ефикасност во објектите, сопственост на Општина Битола, кој ќе биде задолжителен во работата на установите под надлежност на Општина Битола. Третиот ден ќе биде Ден на идеи на тема: Енергетска ефикасност и животната средина. Форумот е отворен за сите заинтересирани – експерти, граѓански активисти, граѓани итн. Четвртиот ден е наменет за најмладите. Деца од основните училишта преку интерактивна работилница ќе учат и творат во Градскиот парк во Битола на тема: Што е тоа енергетска ефикасност?Неделата на енергетска ефикасност ќе се затвори во петок со организирање на Отворен ден на проектот БЕНЕФИТ и презентација на реализираното во рамките на проектот “Бенефит“ пред јавните медиуми и други засегнати страни.За крај на неделата за енергетска ефикасност планирана е посета и презентација на реконструкцијата на Спортската сала „Боро Чурлевски“ во Битола.

 

More from ВестиMore posts in Вести »