Press "Enter" to skip to content

Биди дел од успешниот тим на “СН Кредити“

Потребен ни е нов член во нашиот тим на млади, креативни и амбициозни вработени

Работна позиција: Самостоен референт за управување со човечки ресурси

Доколку имаш одлични комуникациски, организациски способности и доколку си самоиницијативен, снаодлив и тимски работник ова е вистинската можност за тебе!

Линк до целосниот оглас на:

https://www.najdirabota.com.mk/vacancy.aspx?vacancy=705770