Press "Enter" to skip to content

Земјоделското училиште со нова фасада и нова боја

Во тек е целосна реконструкција на фасадата на една од најстарите градби во Битола, зградата на земјоделското учичиште. Со овој проект, се врши заокружување на активностите за подобрување на целокупните услови за настава во училиштето.Градоначалничката на Општина Битола Наташа Петровска и директорот Благојче Кривевски, извршија увид во теренските активности на работа на фасадата, за чија изведба се издвоени над 5.000.000 денари.