Press "Enter" to skip to content

Машинско перење и сушење на теписи во автоперална “Бодан“

Автопералната “Бодан“, 

машинско перење и сушење на теписи, со најнови машини.

Ви стои на располагање, секој ден.

Автоперална “Бодан“ се наоѓа кај Клиничката болница.