Press "Enter" to skip to content

Во земјоделското училиште во Битола предавање од областа на сајбер насилство (фото)

Денес во средното земјоделско училиште “Кузман Шапкарев“ од Битола, психологот Марија Филиповска која е и претседавач со Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Битола заедно со Жанета Ристевска психолог од ОУ “Св. Кирил и Методиј“, во рамките на Програмата на ОСПДПБ за 2021 одржаа предавање од областа на “Сајбер насилство – Заштита и безбедност при користење на ИНТЕРНЕТОТ“.Целта на ова предавање беше подигање на свеста за сајбер насилството, поголемата едукација на младите како да се заштитат и како безбедно да користат интернет е најбитна и е неопходна за да можат да ги ползуваат благодатите на онлајн светот.Зголеманата изложеност на интернет што ја наметна пандемијата, посебно во делот на он-лајн настава и континуираното користење на сите социјални мрежи доведува до се почеста појава на сајбер насилство и други девијантни појави. На ова предавање беше појаснато што се се смета за сајбер насилство и последици од истото.Исто така на учениците им беа посочени главни ризици при коистење на интернетот и им беа дадени препораки како безбедно да се користи интернет. На крај учениците беа информирани за законските мерки кои ги предвидува кривичниот закон и каде и како треба да се пријави сајбер насилството.

More from ВестиMore posts in Вести »