Press "Enter" to skip to content

Не ти се чека? Исплата на каматата на денот на уплата на влогот – СТББТ со промотивен депозит по повод месец на штедењето

Со цел одбележување на месецот на штедење, октомври, Стопанска банка а.д. Битола воведе промотивен депозит кој покрај најконкурентните каматни стапки се издвојува од останатите на пазарот по огромната поволност која ја има, исплаќање на каматата за вложените средства антиципативно, односно, на денот на уплата на влогот.

Орочените средства може да бидат во денари или во евра, а минималниот задолжителен влог е 6,000 мкд или 100 еур.

Изборот на рок на орочување е 13, 15 или 19 месеци, а соодветно на рокот се одредува и висината на каматната стапка која може да достигне до 1,2% и е фиксна, на годишно ниво.

Повеќе информации за промотивниот депозит можете да прочитате тука