Press "Enter" to skip to content

Совети од психолог: 10 вистинити  парадокси на животот

Колку повеќе се обидувате да ги воодушевите другите, толку помалку ќе бидат имрресионирани

10 вистинити  парадокси на животот:

1.Што повеќе не поднесувате некоја особина кај другите, голема е веројатност дека и сами ја поседувате.

2. Луѓето кои не им веруваат на другите, нив не може да им се верува. (Еден од начините на кои луѓето се штитат  од повредување, е така да   прво ги повредуваат другите.

3. Што повеќе се обидувате да ги воодушевите другите, толку помалку ќе бидат имресионирани. (Никој не ги сака оние кои многу или претерано се трудат да се докажат).

4. Што повеќе не успевате, поголема е веројатноста деке ќе успеете. Примери Мајкл Џордан е исклучен од средношколскиот кошаркарски клуб. Успехот доаѓа со труд и  подобрување од неуспехот. Неме пократок пат.

5. Oна од што се плашиме, не плаши повеќе, тоа веројатно треба да го правите повеќе. Она „Бори се или бегај“ се јавува кога се соочиме со траумите од минатото, или почнуваме да ги остваруваме своите соништа. На пример да поканиш привлечна личност на состанок, да започнеш бизнис,да бидеш болно искрен спрема некој и.т.н ( ова е се се разбира освен животно  опасни ситуации. (Немојте да се играте со опасни со мечки…)

6. Што повеќе се плашите од смртта, помалку ќе уживате во животот. Или „Животот се намалува и шири сразмерно со нечија храброст“.

7. Што повеќе учите, сфаќате колку малку знаете. Стара поговорка на Сократ „Секој пат кога стекнете разбирање во нешто, тоа ви отвара повеќе прашања од одговора“

8. Што помалку се грижите за другите, помалку се грижите и за себе.Луѓето се однесуваат кон другите луѓе, онака како се однесуваат спрема себеси. Можеби тоа не е очигледно, но луѓето се сурови спрема другите, сурови се и спрема себеси.

9. Што сме повеќе поврзани, повеќе се чувствуваме изолирани. Без оглед на постојаната комуникација и поврзаност преку Интернет, истражувањата покажуваат дека е зголемена депресија во цел свет особено (поразвиените земји) во последните децении.

10. Што повеќе се плашите од неуспехот, поголема е веројатноста дека ќе доживеете неуспех. Не можете да бидете задоволни со животот, ако не сте задоволни со себе. Онака како што се однесувале кон нас кога сме биле мали (во детсвото), така се однесуваме кон себе сами остатокот на живот. (Alice Miller)