Press "Enter" to skip to content

Реконструкција на седумте патни премини преку железничката пруга во Битола

Општина Битола учествува во реконструкција на седумте патни премини преку железничката пруга на територијата на Општина Битола, во соработка со Македонски Железници. 

Градоначалничката Наташа Петровска изврши увид во градежните активности на преминот преку железничката пруга кај црквата “Св. Недела“ и беше информирана за активностите кои се преземаат на терен, начинот на изведба и крајниот изглед на премините. 

За овие зафати, Општина Битола издвои 3 милиони денари.