Press "Enter" to skip to content

“Јавен Адвертајзинг“: Академија за “Front end“ програмирање, уписите во тек

Дизајнот на веб апликациите и софтверските решенија, е од големо значење!
Со оваа Академија, студентите ќе изучат како правилно да го креираат дизајнот со помош на најкористените програмски јазици и технологии од страна на Front end програмерите.

УПИСИ ВО ТЕК НА 078 391 978

Почеток: 25.10.2021г.

Повеќе за Академијата може да прочитате на следниот линк

https://javen-advertising.com/academija-front-end-developer/