Press "Enter" to skip to content

“Он-лајн“ трибина на Ротари клуб Битола Широк сокак за меѓународниот ден на полиото

Ротари клуб Битола Широк сокак преку платформата ZOOM успешно одржа “он-лајн“ трибина за одбележување на Меѓународниот ден на полиото од отворен карактер, која беше проследена од преку 50 учесници.-Оваа “он-лајн“ трибина беше организирана по повод Меѓународниот ден на полиото, а настанот е организиран во соработка со нашиот збратимен клуб Ротари Клубот Логатец од Словенија. На трибината се вклучија и претставници од нашиот збратимен клуб од Aurganabad West од Индија, рече Владимир Христовски, претседател на Ротари клуб Битола Широк сокак, кој упати и благодарност до сите учесници на трибината.На трибината своја презентација имаше д-р Маргарита Камбовска, специјалист педијатар во специјалистичката гинеколошко акушерска болница “Плодност“ од Битола, која беше и модератор на целиот настан.На трибината зборуваа уште и идниот избран гувернер на дистрикт 1912 за 2020/2023 Раде Христовски, Alja Žorž – Претседател на комитетот за меѓународна соработка на Дистриктот 1912.На присутните им се обратија и претседателите на клубовите кои го организираа овај настан.