Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: одбрана од напади од напред со фаќање за рака на два начини (видео)

Ѓуро Илиќ од Битола основач на будо-центарот од Битола, џудо мајстор 6 Дан и аикидо мајстор 7 Дан, преку кратко видео ќе покаже како да се одбраните од напад, кога напаѓачот ве напаѓа од напред кога ја фаќа раката на нападнатиот, со примена на техника од реален аикидо.

Две одбрани од напад  кога нападот доаѓа од напред, како што е презетнирано на краткото видео.

На краткото видео прикажана е одбрана со примена на техника од реален аикидо, кое е  снимено во поранешниот филмски град во Битола.