Press "Enter" to skip to content

“Сумнал“ одржа работилница на тема “банкарски производи и услуги“

 

Преку платформата Zoom се одржа онлајн работилница на тема “Банкарски производи и услуги“ која ја водеше Магдалена Маневска, вработена во Стопанска банка А.Д. Битола.

Работилницата беше дел од активностите на проектот „РомАБЦ за Западен Балкан“ кој е финансиран од Европската унија преку Еразмус + програмата.

Целта беше да се запознаат уесниците од тест фазата во проектот со работата на банката како и услугите кои ги нуди како дел од тематското подрачје „Учење на друго место“ од курсот кој беше создаден за време на проектот.