Press "Enter" to skip to content

Совети од биоенергетичар: ишијас, превенција, симптоми, лекување

Со рачна терапија “taftherapy“ може да се подобри здраствената состојба кај пациентите кои имаа ишијас.

Ишијас како заболување се смета како симптом, кои е предизвикан од дегенеративни промени на телото, и сама структура на формата кај човекот. Постојат интерна и акутна ишијалгија.

Исијадикус е најдолгиот нерв во нашето тело, кои по својата функција е доста еластичен и фибриден. Најчести симптоми кај ишијас, е болка во лумбалниот дел на кичмата и се шири преку страничниот глутеус, колк, и се спушта преку задниот надворешен бутен мускул, преку листот надворешно и оди до прстите на ногата.Таквите симптоми се акутни и она што мора да се направи е превентивно да се намали, воспаление, а потоа терапевтски да се делува, на исијадикусот, каде со самата, релаксација на ткивото, и нервот, доаѓа до проспелатонот на нервот, и негово регенерирање.

Лекување кај некој пацијенти траје и по неколку месеци, во зависност на начинот и благовремено терапирање на истиот!

Потребни терапији за ишијалгија се 7 до 10, или во некој потешки сличаи и по 15 терапии, каде е самиот проблем во длабока фаза на инкубација на нервот.

Совети: никаква физичка активност до дека има воспаление на нервот.

Тоше Соколов, биоенергетичар, 070/355-979.