Press "Enter" to skip to content

Завршен партнерскиот состанок на проектот “Гордост 1“, битолската библиотека координатор

Проектот „ГОРДОСТ 1 – Зачувување на ромскиот јазик преку употреба на онлине речник?“ доаѓа до својот крај. Во Лазаревац (Србија), се одржа завршниот состанок со партнерите „Jugendstil“ од Германија, „BARIKANIPE“ од Скопје, „HEEDA“ од Унгарија, “International Initiatives for Cooperation” од Бугарија, библиотеката „Димитрије Туцовиќ“ од Лазаревац, Србија како домаќин и НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, како координатор на проектот.На состанокот, битолската библиотека како координатор направи мониторинг на проектот и ги презентираше завршните задачи поврзани со работилниците, брошурата и извештаите од проектот. Вториот ден беше посветен на дефинирање на очекуваните резултати и активности, како и влијанието и одржливоста на последователниот проект. Во одност на тоа, се дискутираше концептот за Стратешкото партнерство „Гордост 2“, а исто така имавме и задоволство да го слушнеме консултантот на библиотеката од Лазаревац, Мирко С. Маркович, кој ги презентираше „Можности и употреба на апликациите за дигитален онлајн речник“.Проектот е во рамки на клучната акција 204 – Стратешки партнерства за образование на возрасни, финансиран од Македонската агенција за европски програми и мобилност преку Еразмус + програмата на ЕУ. „ГОРДОСТ 1 – Зачувување на ромскиот јазик преку употреба на онлине речник?“ ќе заврши на 30-ти Април 2022 година, а се надеваме на негово продолжување следната година преку последователен проект.