Press "Enter" to skip to content

Најдобра рентген дијагностика во болница “Плодност“ во Битола

Најдобрата рентген и ехо дијагностика во нашата болница ја врши д-р Александар Ристески – радиолог, користејќи најсовремена апаратура, заедно со радиолошкиот технолог Фанче Јованоска.Одделот за рентген дијагностика ги нуди следните услуги:• Нативни и прегледни снимки на бели дробови, скелет, абдомен и уринарен тракт

• Рендгенски преглед на акт на голтање, ждрело и храновод

• Рендгенски преглед на желудник и дванаесетпалечно црево

• Рендгенски преглед на тенко црево – пасажа

• Продолжена пасажа (желудник, тенко и дебело црево)• Иригографија – преглед на дебело црево

• Фистулографија

• Инфузиона урографија – длабинско снимање на бубрези

• Микциона уретроцистографија

• Ретроградна уретрографија• Хистеросалпингографија – ХСГ

• Ехо на плункови жлезди

• Ехо на периферни лимфни жлезди

• Ехо на уринарен тракт (бубрези, мочен меур, простата)

• Ехо на абдомен• Ехо на слепо црево

• Ехо на тестиси и ретроперитонеум

• Ехо на колкови кај бебиња

• Ехо на меки ткива

• Ехо на мозок – деца до 1 година• Ехо на дојки со клинички преглед

• Мамографија

• Ехо на дојки и мамографија

• Галактрографија – снимање на канали на дојка

• Консултација