Press "Enter" to skip to content

На 23. национален конгрес на Бугарската асоцијација за стерилитет овации по предавањата на прим. д-р Таше Трпчевски и м-р Стефан Матиќ

На 23. национален конгрес на Бугарската асоцијација за стерилитет, активно учество имаа нашите гинеколози и ембриолози од болницата “Плодност“ од Битола, предводени од прим. д-р Таше Трпчевски.Тие на овој конгрес кои преку тамошните излагања, разменија мислења со бугарските гинеколози и други гинеколози од странство, за нивни искуства во областа на хуманата репродукција.На конгесот д-р Таше Трпчевски и м-р Стефан Матиќ, во рамките на сесиите, одржаа предавања кои се дел од работните искуства во болницата “Плодност“ од Битола.Присутните доктори со овации ги пофалија нивните предавања, како пример за успешност во многу тешки случаи на оператива и ИВФ, што ги прави единствени во регинот.