Press "Enter" to skip to content

Поради неповолни временски услови, денешниот концерт на 5+ БЕНД на Сладоленд @ Битола, се откажува

Наскоро ќе ве известиме за нов термин во Битола.

Најавените концерти за Штип (14.06) и Скопје (17.06) остануваат непроменети.

#5ПлусФамилија #ДружбатаПродолжува