Press "Enter" to skip to content

“Цермат“ со донација во старски дом “Сју Рајдер“ (фото)

Битолската компанија “Цермат“ денес донираше во старскиот дом “Сју Рајдер“ во Битола, во рамките на активностите кои ги има предвидено како општествено одговорна компанија.“Цермат“ во старскиот дом донираше сладоледи за сите штитеници и вработени во установата, како и дел опрема која им е неопходна на лицата кои престојуваат таму.